PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPSi)

Kaedah sistematik menggambarkan ciri, atribut atau tret psikologi seseorang, sama ada dalam domain kognitif atau afektif

Secara mudahnya, PPSi ini mengenalpasti kecenderungan murid dalam pelbagai aspek dalam kehidupan


loading...