PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) meupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.loading...