TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TINGKATAN 1

Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) penting kepada semua pihak khususnya kepada guru-guru dan ibu bapa/penjaga murid bukan sahaja dalam melihat prestasi murid/anak dalam akademik mahupun bukan akademik, malah merupakan platform untuk guru meningkatkan pencapaian murid-murid melalui pelaksanaan aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) yang lebih efektif.


Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi Tingkatan 1 ini merangkumi semua mata pelajaran Tingkatan 1 seperti berikut :