TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TAHUN 1


Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) amat penting kepada semua pihak khususnya kepada guru-guru dan ibu bapa/penjaga murid bukan sahaja dalam melihat prestasi murid/anak dalam akademik mahupun bukan akademik, malah merupakan platform untuk guru meningkatkan pencapaian murid-murid melalui pelaksanaan aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) yang lebih efektif.


Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi Tahun 1 ini merangkumi semua mata pelajaran Tahun 2 dan semua jenis sekolah sama ada Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJKC dan SJKT) seperti berikut :

Klik pada setiap tajuk untuk muat turun:Semua template diambil daripada web Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) Kementerian Pendidikan Malaysia.