TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TINGKATAN 2

Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) ini penting kepada semua pihak khususnya kepada guru-guru dan ibu bapa/penjaga murid bukan sahaja dalam melihat prestasi murid/anak dalam akademik mahupun bukan akademik, malah merupakan platform untuk guru meningkatkan pencapaian murid-murid melalui pelaksanaan aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) yang lebih efektif.Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi Tingkatan 2 ini merangkumi semua mata pelajaran Tingkatan 2 seperti berikut :


Semua dokumen telah diambil daripada web Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia.