COVID-19: Kerajaan wartakan 409 stesen kuarantin seluruh negara

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342], kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan 409 tempat awam yang dinyatakan dalam Jadual sebagai stesen kuarantin.

Muat Turun: Warta Kerajaan Pengisyitiharaan Stesen Kuarantin


Post a Comment

0 Comments