Muat Turun Koleksi Kertas Kerja Perkhemahan Unit Beruniform Di Sekolah

Berikut kami kongsikan Kertas Kerja Perkhemahan Unit Beruniform sebagai panduan guru-guru untuk melaksanakannya di sekolah.

Semoga ianya dapat memberi sedikit input kepada guru-guru untuk melaksanakan aktiviti yang lebih teratur berkaitan badan atau unit beruniform di sekolah masing-masing.

Diharapkan juga ianya dapat memberi kesan untuk memupuk semangat kerjasama antara guru dan ahli-ahli unit beruniform.

Selain itu, dapat menyemai sikap kendiri yang baik,berdikari dan mendedahkan bagaimana seseorang peserta dapat berkomunikasi serta bertolak ansur dengan rakan-rakan yang lain. Harapan untuk membentuk satu komuniti yang terdiri daripada pelbagai kaum juga menjadi agenda utama. Matlamat perpaduan kaum dapat diterjemahkan melalui aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan.

Selain itu ,amalan nilai-nilai murni yang dipelajari di sekolah dapat dipraktikkan semasa berinteraksi dengan rakan-rakan, guru-guru dan jurulatih di tapak perkhemahan. Para peserta juga dapat mengasah bakat kepimpinan dan seterusnya menjadi pemimpin yang berwibawa bagi unit masing-masing.

Muat Turun:

Format WORDS (Boleh disunting)
1. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 1
2. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 2
3. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 3
4. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 4

Format PDF (Rujukan)
1. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 5
2. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 6
3. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 7
4. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 8
5. Kertas Kerja Unit Beruniform Versi 9

Post a Comment

0 Comments