Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020: Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan satu pekeliling terbaharu untuk dipatuhi oleh semua kementerian, jabatann, badan berkanun serta agensi-agensi berkaitan kerajaan.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020: Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam itu boleh dimuat turun di laman web JPA atau klik sahaja di pautan bawah sebagai rujukan masing-masing.

Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020: Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam


Post a Comment

0 Comments