Muat Turun Buku Panduan Pengurusan Persatuan Pandu Puteri

Buku Panduan Pengurusan Persatuan Pandu Puteri ini ialah dokumen yang memerincikan garis panduan khusus untuk guru-guru yang telah dilantik sebagai jurulatih dan guru pembimbing unit-unit yang dikhaskan.

Terdapat penerangan bagaiamana bentuk uniform, ikrar, aktiviti dan perkara-perkara yang menjadi keperluan unit tersebut untuk beroperasi.

Unit beruniform berfungsi mewujudkan murid yang berdisiplin dan cergas bagi meningkatkan prestasi kecemerlangan sekolah. Unit beruniform yang bersifat menyeluruh aktivitinya dapat mencungkil bakat dan minat murid seperti perkhemahan yang memerlukan mereka menjalankan pelbagai tugasan bermula daripada tindakan asas sehingga kerja berkumpulan.

Pentaksiran kokurikulum di sekolah meliputi tiga aspek utama iaitu pembabitan, penyertaan dan prestasi, justeru, semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi menggalakkan mereka mendapatkan skor setimpal bagi penyertaan atau pencapaian dalam aktiviti berkaitan.

Muat Turun: 

Previous Post Next Post