Buku Ringkasan SKPMg2: Alat Pengurusan Sekolah

Buku kecil yang disusun oleh Md Said bin Md Daimon (KPPD) & SIPartners+ PPD Batu Pahat ini merupakan ringkasan pengurusan dan pelaksanaan SKPMg2 di sekolah.

Kandungan buku yang dipersembahkan dalam bentuk grafik ini diharapkan dapat merangsang pembaca untuk menghayati dan menjiwai SKPMg2 serta membudayakan sebagai alat pengurusan di sekolah.

Berikut adalah beberapa petikan muka surat daripada buku tersebut:

Muat Turun: Ringkasan SKPMg2 - Alat Pengurusan Sekolah

Post a Comment

0 Comments