Surat Siaran Bil. 14/2019 Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel RBT

Surat Siaran ini bertujuan memaklumkan tentang penjenamaan semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu kepada Bendkel RBT.

Mata pelajaran RBT diperkenalkan dalam KSSM bagi menggantikan Kemahiran Hidup Bersepadu bermula tahun 2017 secara berperingkat-peringkat dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. Pelaksanaan PdP RBT memerlukan bengkel yang mempunyai spesikasi seperti mata pelajaran KHB.

Sehubungan dengan itu, Bengkel KHB sedia ada perlu dijenamakan semula mengikut kesesuaian kandungan dan hasrat kurikulum mata pelajaran RBT.

Mesyuarat Profesional Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.30/2019 bertarikh 22 Ogos 2019 telah meluluskan penjenamaan semula bengkel KHB kepada bengkel RBT adalah seperti berikut:

MUAT TURUN:
Surat Siaran Bil. 14/2019 Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel RBTMUAT TURUN:
Surat Siaran Bil. 14/2019 Penjenamaan Semula Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu Kepada Bengkel RBT

Post a Comment

0 Comments