Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) KPM berkaitan Hal Ehwal Murid


Pengertian Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI):

- SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI) merupakan satu Warta Kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang diedarkan dari masa ke semasa.
- Ianya adalah satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan.
- Merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh penjawat awam
Tujuan SPI diwartakan:

- Merupakan satu peringatan dan tindak awal atau langkah keselamatan.
- Langkah kawalan dan pencegahan bagi tujuan penjimatan dan salah guna.
- Merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan
- Sebagai satu peraturan dan perlindungan
Berikut adalah Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) berkaitan dengan Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) sebagai rujukan semua. Senarai akan dikemaskini jika ada pekeliling yang baharu dikeluarkan.

Pengurusan HEM (SPI Terkini 2015 - 2019) - Klik SINI

Pakaian Seragam Sekolah
Kaunseling / Disiplin / Pentadbiran

Pengurusan HEM (SPI Terkini 2015 - 2019) - Klik SINI
Previous Post Next Post