Laporan 21 IPG ditutup mulai tahun hadapan tidak benar - KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui satu kenyataan media menegaskan laporan akhbar Berita Harian bertarikh 10 September 2019 MENGENAI 21 Institut Pendidikan Guru (IPG) disyor tutup mulai tahun depan adalah tidak benar dan tidak tepat sama sekali.

Ketika ini, KPM berpandangan sebarang perancangan haruslah melibatkan semua pemegang taruh terutamanya pada pensyarah dan pelajar IPG. Ini termasuklah mengambilkira kesan jangka panjang dan masa hadapan landskap pembinaan pembangunan profesionalisme keguruan.
Oleh yang demikian, adalah tidak munasabah perkara seperti penutupan 21 IPG ini dibincangkan ketika KPM sedang berusana melaksanakan penambahbaikan dalam latihan perguruan bagi meningkatkan kualiti latihan guru di negara ini.
Previous Post Next Post