Muat Turun Surat Siaran Pengumpulan & Perolehan Data Sekolah, Guru & Murid

KPM memutuskan supaya segala pengumpulan data sekolah, guru dan murid hendaklah diambil dari sumber data sedia ada yang terdapat di dalam sistem-sistem yang diperaku dan digunapakai oleh semua pihak di KPM.

Ini adalah bagi mengelakkan Bahagian, JPN dan PPD memohon data yang sama secara berulang kali daripada pihak sekolah.

Sehubungan dengan itu, surat makluman KPM.100-11/22 Jld.5(53) BERTARIKH 27 November 2018 DIBATALKAN

Muat Turun : Surat Siaran Pengumpulan & Perolehan Data Sekolah, Guru & Murid

Muat Turun : Surat Siaran Pengumpulan & Perolehan Data Sekolah, Guru & Murid
loading...
Previous Post Next Post