Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) SPM 2017 - Lembaga Peperiksaan

Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) SPM 2017 mengandungi maklumat tentang prestasi calon dalam sebilangan besar mata pelajaran SPM 2017.

Kupasan terhadap prestasi calon dilengkapi dengan penjelasan tentang prestasi terperinci bagi setiap soalan SPM 2017. Ulasan prestasi terperinci setiap soalan disusuli dengan pernyataan tentang kekuatan dan kelemahan calon dalam menjawab soalan serta kesilapan yang sering kali ditemui.
KMJ disediakan oleh panel yang terdiri daripada Ketua Pemeriksa, Ketua Pemeriksa Bersama dan Ketua Pasukan mata pelajaran berkenaan dengan mengambil kira maklumat daripada semua pemeriksa di bawahnya.

Hakcipta bahan KMJ ini adalah milik mutlak Lembaga Peperiksaan. Sebarang bentuk penerbitan semula selain untuk tujuan pendidikan adalah tidak dibenarkan.


Muat Turun:

Sumber: Lembaga Peperiksaan
loading...

Post a Comment

0 Comments