Garis Panduan Mengikuti Program Jarak Jauh (PJJ) Secara Persendirian 2018

Garis Panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Kementerian Pendidikan Malaysia yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran melalui pengajian jarak jauh secara persendirian dalam negara.

Ianya juga sebagai panduan kepada semua Ketua Jabatan di KPM untuk meluluskan permohonan PPP mengikuti program pengajian berkenaan.
Dengan pemakaian Garis Panduan ini maka Garis Panduan Mengikuti Program Secara Pendidikan Jarak Jauh/Sambilan di Peringkat Ijazah Pertama Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kategori Bukan Siswazah (PPPKBS) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) tahun 2008 ADALAH TERBATAL.

Muat Turun: Garis Panduan Mengikuti Program Jarak Jauh (PJJ) Secara Persendirian Di Peringkat Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran Dalam Negara Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Post a Comment

0 Comments