Perbezaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) & Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)


Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.
PBD lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuatdiagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa serta merancang pengubahsuaian kaedah pengajarannya.

Berikut adalah soalan-soalan lazim mengenai Pentaksiran Bilik Darjah.