Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) 2018 Diteruskan


Mulai tahun 2018, pengisian portal Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) akan dilaksanakan dalam dua fasa:

  • FASA 1: Januari hingga Mac 2018
  • FASA 2: Ogos hingga 15 November 2018

Perincian perubahan pengisian portal tersebut boleh dirujuk dalam Lampiran Surat Edaran di bawah.

Semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia perlu melaksanakan Penilaian Kendiri Sekolah (PKS) menggunakan SKPMg2 melalui portal NKRA KPM (https://nkra.moe.gov.my/).

Pihak sekolah boleh merujuk Prosedur Pelaksanaan dan Dokumen Edaran PPS (PPSEP) bertarikh 1 Januari 2018 yang boleh dimuat turun daripada portal berkenaan atau klik pautan di bawah bagi memastikan pengisian skor PKS dapat dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

Muat Turun:

loading...