Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Penjawat Awam 2018


Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan keputusan Kerajaan berhubung dengan penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di agensi Kerajaan Persekutuan di seluruh negara.
loading...
Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) telah dilaksanakan di semua agensi Kerajaan Persekutuan mulai 1 Jun 2007 sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2007 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2010.

Tambahan Waktu Peringkat bagi bulan Ramadan telah dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.

Selaras dengan transformasi Perkhidmatan Awam dan usaha penambahbaikan berterusan untuk mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada orang awam serta memberi fleksibiliti Waktu Peringkat (WP), Kerajaan bersetuju menambah satu lagi WP dalam jadual WBB yang sedia ada di semua agensi Kerajaan
Persekutuan di seluruh negara iaitu dari pukul 9.00 pagi hingga 6.00 petang.

Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017

Bagi memudahkan pelaksanaan, jadual WBB telah disusun semula melalui Pekeliling Bilangan 3 Tahun 2010. Tambahan Waktu Peringkat bagi bulan Ramadan telah dilaksanakan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016.

Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017
Muat Turun: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2017