Pekeliling Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 10 Hari

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai pelaksanaan Cuti Rehat Khas bagi menambah baik peruntukan sedia ada yang dinikmati oleh Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di sekolah dan institusi pendidikan.

Muat Turun : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

Pada masa ini, pelaksanaan Cuti Rehat Khas kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan diperuntukkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005 dan Surat JPA.SARAAN(S)63/51/8 Jld.2 (11) bertarikh 17 Februari 2015.

Muat Turun : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

loading...