Garis Panduan Pelaksanaan Kelas Bercantum Ikut SPI Bil 9/2017 Tahun 2018

Garis Panduan Pelaksanaan Kelas Bercantum Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran Pelbagai Gred

Muat Turun: Garis Panduan Pelaksanaan Kelas Bercantum Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2017 ini dikeluarkan untuk memaklumkan Garis Panduan Pelaksanaan Kelas Bercantum Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran Pelbagai Gred kepada pentadbir sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang berenrolmen 30 dan ke bawah.

Muat Turun:

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2017
Garis Panduan Pelaksanaan Kelas Bercantum Dengan Pengajaran Dan Pembelajaran Pelbagai Gred