Penjelasan Isu SKPMG2 NUTP bersama Jemaah Nazir


Pihak NUTP telah mengadakan Perjumpaan Khas dengan Jemaah Nazir Jamina Kualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai isu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 yang telah diadakan pada 6 November 2017 di Putrajaya.

Antara penjelasan dan penerangan yang diterima daripada Nazir adalah seperti berikut:

1. Tidak perlu mewujudkan bilik, folder / fail SKPMg2 sama ada secara 'hardcopy' atau 'softcopy'.
2. Sistem fail sedia ada boleh diteruskan dan disimpan di tempat yang senang atau mudah diuruskan.
3. Penilaian dibuat adalah bagi data yang diperolehi pada tahun semasa sahaja
4. Guru Data / Guru ICT akan 'key-in' markah pencerapan yang dicerap oleh Pengetua / Guru Besar
5. Data untuk Standard 4 boleh disimpan dalam bentuk 'softcopy' dan tidak perlu dicetak
6. SKPMg2 digunakan bagi tujuan untuk membimbing
7. Evidens - hanya perlu disebutkan / dinyatakan di dalam fail sahaja
8. Pelakasanaan adalah berdasarkan kepada PROSEDUR PELAKSANAAN DAN DOKUMEN EDARAN PPS STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 yang bertarikh pada 1 April 2017


loading...