Contoh Eviden SKPMg2 Pengurusan Kokurikulum 3.2

20:52:00

Bagi standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum, terdapat beberapa aspek dalam standard ini perlu disediakan oleh pihak sekolah untuk penilaian. Rujuk muat turun untuk maklumat lanjut
Muat turun (pdf):

1. Evidens SKPMg2 Semua Standard
2. Evidens SKPMg2 Standard 3.2

Evidens cadangan pula adalah seperti berikut:
  • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Persatuan Sains
  • Jadual perjumpaan/aktiviti Persatuan Sains
  • Buku laporan aktiviti mingguan Persatuan Sains 
  • Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti Persatuan Sains
  • Kad/borang penilaian Persatuan Sains
  • Rumusan Aktiviti Persatuan Sains Tahun 2017 
  • Laporan Tahunan Persatuan Sains Tahun 2017

Muat Turun: SKPMg2 Pengurusan Kokurikulum
Muat turun: Evidens SKPMg2 dalam bentuk PDF

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

· Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum
· Carta Organisasi Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Kelab / Persatuan
· Jadual perjumpaan/aktiviti semua Kelab / Persatuan
· Buku laporan aktiviti mingguan semua Kelab / Persatuan
· Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Kelab / Persatuan
· Kad/borang penilaian semua Kelab / Persatuan
· Rumusan Aktiviti Persatuan semua Kelab / Persatuan Tahun 2017
· Laporan Tahunan semua Kelab / PersatuanTahun 2017
ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

· Buku Panduan pengurusan semua Badan Beruniform
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Badan Beruniform
· Jadual perjumpaan/aktiviti semua Badan Beruniform
· Buku laporan aktiviti mingguan semua Badan Beruniform
· Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Badan Beruniform
· Kad/borang penilaian semua Badan Beruniform
· Rumusan Aktiviti semua Badan BeruniformTahun 2017
· Laporan Tahunan semua Badan BeruniformTahun 2017

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
· Buku Panduan/ peraturan pengurusan semua Sukan / Permainan
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Sukan / Permainan
· Jadual perjumpaan aktiviti semua Sukan / Permainan
· Buku laporan aktiviti mingguan semua Sukan / Permainan
· Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Sukan / Permainan
· Kad/borang penilaian semua semua Sukan / Permainan
· Rumusan Aktiviti semua Sukan / Permainan
· Laporan Tahunan semua Sukan / Permainan

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
· Minit Mesyuarat Ko Kurikulum
· Takwim Pengurusan Program
· Laporan Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
· Rekod Pencapaian Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Sukan
· Minit Mesyuarat
· Takwim Sukan utk semua
· Laporan Program Kecemerlangan Sukan
· Rekod Pencapaian Sukan

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

· Analisis PAJSK
<

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »