Contoh Eviden SKPMg2 Pengurusan Kokurikulum 3.2


Bagi standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum, terdapat beberapa aspek dalam standard ini perlu disediakan oleh pihak sekolah untuk penilaian. Rujuk muat turun untuk maklumat lanjut
Muat turun (pdf):

1. Evidens SKPMg2 Semua Standard
2. Evidens SKPMg2 Standard 3.2

Evidens cadangan pula adalah seperti berikut:
  • Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Persatuan Sains
  • Jadual perjumpaan/aktiviti Persatuan Sains
  • Buku laporan aktiviti mingguan Persatuan Sains 
  • Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti Persatuan Sains
  • Kad/borang penilaian Persatuan Sains
  • Rumusan Aktiviti Persatuan Sains Tahun 2017 
  • Laporan Tahunan Persatuan Sains Tahun 2017

Muat Turun: SKPMg2 Pengurusan Kokurikulum
Muat turun: Evidens SKPMg2 dalam bentuk PDF

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

· Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum
· Carta Organisasi Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Kelab / Persatuan
· Jadual perjumpaan/aktiviti semua Kelab / Persatuan
· Buku laporan aktiviti mingguan semua Kelab / Persatuan
· Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Kelab / Persatuan
· Kad/borang penilaian semua Kelab / Persatuan
· Rumusan Aktiviti Persatuan semua Kelab / Persatuan Tahun 2017
· Laporan Tahunan semua Kelab / PersatuanTahun 2017
ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

· Buku Panduan pengurusan semua Badan Beruniform
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Badan Beruniform
· Jadual perjumpaan/aktiviti semua Badan Beruniform
· Buku laporan aktiviti mingguan semua Badan Beruniform
· Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Badan Beruniform
· Kad/borang penilaian semua Badan Beruniform
· Rumusan Aktiviti semua Badan BeruniformTahun 2017
· Laporan Tahunan semua Badan BeruniformTahun 2017

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
· Buku Panduan/ peraturan pengurusan semua Sukan / Permainan
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Sukan / Permainan
· Jadual perjumpaan aktiviti semua Sukan / Permainan
· Buku laporan aktiviti mingguan semua Sukan / Permainan
· Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Sukan / Permainan
· Kad/borang penilaian semua semua Sukan / Permainan
· Rumusan Aktiviti semua Sukan / Permainan
· Laporan Tahunan semua Sukan / Permainan

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
· Minit Mesyuarat Ko Kurikulum
· Takwim Pengurusan Program
· Laporan Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
· Rekod Pencapaian Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
· Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Sukan
· Minit Mesyuarat
· Takwim Sukan utk semua
· Laporan Program Kecemerlangan Sukan
· Rekod Pencapaian Sukan

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

· Analisis PAJSK
<