Contoh Eviden SKPMg2 Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) 3.3

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.
Berikut adalah contoh Evidens Pengurusan HEM 3.3
  • Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017
  • Rekod Disiplin Murid
  • Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017
  • Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid
  • Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun2017
  • Gambar pelaksanaan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017
Muat Turun : SKPMg2 Pengurusan Hal Ehwal Murid
Muat turun: Evidens SKPMg2 dalam bentuk PDF
Muat Turun : Evidens SKPMg2 Pengurusan HEM V3

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
· Dokumen Ketetapan HEM
· Carta Organisasi HEM

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID
· Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017
· Rekod Disiplin Murid tahun 2017
· Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017
· Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid Tahun 2017
· Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
· Program keselamatan murid
· Panduan /SOP menghadapi bencana kebakaran, gempa bumi, tsunami dsb

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID
· Buku Panduan Pengurusan kesihatan murid
· Rekod Kesihatan murid
· Papan/sudut info kesihatan
· Laporan program kesihatan
ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN MURID
· Panduan / pekeliling kelayakan bantuan murid
· Senarai murid layak e Bantuan

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1: Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.
· Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling
· Buku RPH GBK
· Kertas kerja dan laporan program UBK
· Takwim UBK

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
· Panduan pengurusan pentaksiran psikometrik
· Jadual pentaksiran psikometrik
· Analisis data pentaksiran psikometrik
· Program / inteversi