Cadangan Evidens SKPMg2 Untuk Semua Standard 1 hingga 4


Perkongsian contoh Evidens Pelaksanaan SKPMg2 ini bukan hanya sebagai persediaan untuk pengisian SKPMg2 malah yg lebih penting adalah sebagai panduan Tahap Tindakan Pengurusan Pemajuan Sekolah kita.

Muat turun: Evidens SKPMg2 dalam bentuk PDF


EVIDENS (bukti/keterangan):

• Dokumen – bahan bercetak /softcopy Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar
• Media sosial: kumpulan/group atau mesej dalam WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook
• Lokasi/peralatan – contoh bumbung dewan yang telah dibaiki
• Tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail – mengikut keperluan & kesesuaian

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD: 

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1:  PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.
·      Analisis SWOT/ /analisis lain yang bersesuaian
·      Petunjuk Prestasi Utama (KPI /SKT)
·      Dashbord Sekolah
·      Keberhasilan PGB

1.1.2:  PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.
·      Garis panduan/format perancangan strategik
·      Dokumen Perancangan Strategik
     (Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi)
·      PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM

1.1.3:  PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik.
·      Jadual pemantauan PdP
·      Jadual Pemantauan Program Kurikulum /  Kokurikulum /  HEM oleh GB
·      Rumusan pemantauan oleh GB
·      Laporan Post Mortem Program Kokurikulum, Kokurikulum dan HEM
·      Minit Mesy.  JK Pemantauan Bil. 1 & 2

1.1.4:  PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.
·      RPH PGB
·      Dokumen Pentaksiran murid kelas PGB
·      Contoh Semakan Kerja Murid oleh PGB

1.1.5:  PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara professional dan terancang.
·      Slaid Taklimat Pencerapan pdp
·      Jadual Penceparan pdp
·      Analisis Standard  4
·      PrOD – Analisis jurang, Spect, OPPM utk Standard  4

1.1.6: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.

·      Analisis Headcount
·      Program / Intervensi kecemerlangan sekolah

1.1.7: PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang

·      Isu / masalah & cara penyelesaian


ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

1.2.1: PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.

·      Slaid Taklimat/bengkel/kursus/ceramah
1.2.2: PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang

·      Laporan Coaching & Mentoring
·      Laporan eksekutif perbincangan dgn PK
·      Surat Penurunan kuasa
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

1.3.1: PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan terancang.

·      Catatan setiap perbincangan professional bersama subordinat
1.3.2: PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.

·      Peti cadangan / aduan pelanggan
·      Blog, Facebook, Whatsapp, telegram dsb
1.3.3: PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara terancang.
·      Perbincangan skor PBPPP
·      Pamer Penerima APC /Sijil penghargaan sekolah
·      Senarai keperluan dan kemudahan yang disediakan kpd warga sekolah tahun semasa
·      Laporan bergambar pelibatan dlm aktiviti sekolahSTANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD: 

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1: Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.
·      Buku Panduan Tugas Guru dan AKP Tahun
·      Carta Organisasi Induk
·      Surat perlantikan tugas staf
·      Buku Pengurusan Sekolah Tahun
·      Rekod Prestasi Kerja Guru dan AKP

2.1.2: Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

·      Analisis keperluan kursus/taklimat/bengkel staf
·      Penilaian keberkesanan kursus /taklimat/bengkel staf
·      Analisis SPL-KPM

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET
·      Buku Panduan Pengurusan Aset & Stor
·      Rekod / laporan verifikasi Aset & stor

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN
·      Dokumen Pengurusan Kewangan & Akaun sekolah
·      Laporan Audit

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
·      Rekod & Analisis Penggunaan Sumber Pendidikan
- PSS /Bilik Akses/ Makmal ICT
ASPEK 2.5: IKLIM

2.5.1: Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.
·      Buku / Laporan Program 3K
·      Laporan Penyelenggaraan Pendawaian / bangunan
·      Polisi / Label / Petunjuk keselamatan

2.5.2: Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.
·      Buku Peraturan & panduan staf/ murid 
·      Program peningkatan keakraban /semangat kesepunyaan

ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN
·      Laporan sambutan Hari kebangsaan
Hari Raya, Tahun Baru China, Pesta Menuai
·      Laporan program Silang budaya -RIMUP:
-makanan, pakaian & tarian tradisional

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK
·      Minit mesyuarat / Laporan program Permuafakatan PIBG/ Alumni/ PIBK
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

PERNYATAAN STANDARD: 

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAA KURIKULUM

·      Dokumen Ketetapan Kurikulum
·      Carta Organisasi Kurikulum     

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1:  Pelaksanaan mata Mata pelajarandiurus secara profesional dan terancang.
·      Rancangan pelajaran Tahunan Mata pelajaran  Tahun 1 hingga Tahun 6
·      Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017
·      Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017
·      Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2017
·      Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017
·      Buku Rekod PdP – semua guru Mata pelajaran dlm panitia
·      Analisis Data / headcount Peperiksaan Mata pelajaran dlm panitia
·      Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6

3.1.2.2:  Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.
·      TAKWIM panitia
·      Perancangan Strategik panitia - OPPM
·      Penilaian keberkesanan Impak – Spect
·      Intervensi LINUS / UPSR

3.1.2.3:  Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang.
·      Semakan  Headcount
·      Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect, OPPM / Grow)

3.1.2.4:  Bantuan geran per kapita mata Mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.
·      Minit mesyuarat Panitia
·      Rekod Inventori
·      Rekod Subsudiari mata pelajaran

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
·      Semakan KSSR 2017
·      Jadual Waktu
·      Jadual guru ganti – relif

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID
·      Jadual Peperiksaan
·      Analisis peperiksaan
·      Intervensi PenambahbaikanSTANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
·      Dokumen Ketetapan Ko Kurikulum
·      Carta Organisasi Ko Kurikulum
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
·      Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Kelab / Persatuan
·      Jadual perjumpaan/aktiviti semua Kelab / Persatuan
·      Buku laporan aktiviti mingguan semua Kelab / Persatuan
·      Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Kelab / Persatuan
·      Kad/borang penilaian semua Kelab / Persatuan
·      Rumusan Aktiviti Persatuan semua Kelab / Persatuan Tahun 2017
·      Laporan Tahunan semua Kelab / PersatuanTahun 2017

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
·      Buku Panduan pengurusan semua Badan Beruniform
·      Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Badan Beruniform
·      Jadual perjumpaan/aktiviti semua Badan Beruniform
·      Buku laporan aktiviti mingguan semua Badan Beruniform
·      Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Badan Beruniform
·      Kad/borang penilaian semua Badan Beruniform
·      Rumusan Aktiviti semua Badan BeruniformTahun 2017
·      Laporan Tahunan semua Badan BeruniformTahun 2017
ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
·      Buku Panduan/ peraturan pengurusan semua Sukan / Permainan
·      Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi semua Sukan / Permainan
·      Jadual perjumpaan aktiviti semua Sukan / Permainan
·      Buku laporan aktiviti mingguan semua Sukan / Permainan
·      Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti semua Sukan / Permainan
·      Kad/borang penilaian semua semua Sukan / Permainan
·      Rumusan Aktiviti semua Sukan / Permainan
·      Laporan Tahunan semua Sukan / Permainan
ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
·      Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
·      Minit Mesyuarat Ko Kurikulum
·      Takwim Pengurusan Program
·      Laporan Program Kecemerlangan Ko Kurikulum
·      Rekod Pencapaian Ko Kurikulum

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
·      Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Program Sukan
·      Minit Mesyuarat
·      Takwim Sukan utk semua
·      Laporan Program Kecemerlangan Sukan
·      Rekod Pencapaian Sukan

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

·      Analisis PAJSK


STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
·      Dokumen Ketetapan HEM
·      Carta Organisasi HEM

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID
·      Laporan Mingguan Perhimpunan Tahun 2017
·      Rekod Disiplin Murid tahun 2017
·      Perancangan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017
·      Laporan/Rumusan Rekod Disiplin Murid Tahun 2017
·      Laporan Program Pembangunan Sahsiah Murid Tahun 2017

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
·      Program keselamatan murid
·      Panduan /SOP menghadapi bencana kebakaran, gempa bumi, tsunami dsb

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID
·      Buku Panduan Pengurusan kesihatan murid
·      Rekod Kesihatan murid
·      Papan/sudut info kesihatan
·      Laporan program kesihatan

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN MURID
·      Panduan / pekeliling kelayakan bantuan murid
·      Senarai murid layak e Bantuan
ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1:  Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesional dan terancang.
·      Pekeliling berkaitan Bimbingan kaunseling
·      Buku RPH GBK
·      Kertas kerja dan laporan program UBK
·      Takwim UBK

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
·      Panduan pengurusan pentaksiran psikometrik
·      Jadual pentaksiran psikometrik
·      Analisis data pentaksiran psikometrik
·      Program / inteversiSTANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

PERNYATAAN STANDARD:

 Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

·      RPT & RPH
ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL


ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

·      Sumber pendidikan – ABM/BBM/BBB
ASPEK 4.4  GURU SEBAGAI PENDORONG


ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI
·      Instrumen pentaksiran
·      Lembaran latihan
·      Semakan kerja murid
·      Refleksi Pdpc

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

  
STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

PERNYATAAN STANDARD: 

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1  Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan   dalam Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)

·      Instrumen Analisis MBK
5.1.2   Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

·      Instrumen Analisis UPSR
    ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1    Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan

·      Instrumen Analisis skor Kelab/Persatuan
5.2.2    Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform

·      Instrumen Analisis skor Badan Berunifom
5.2.3    Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan

·      Instrumen Analisis skor Sukan / Permainan
    ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

5.3.1    Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.

·      Analisis Kehadiran murid – e kehadiran
5.3.2  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.

·      Analisis SSDM
5.3.3  Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.

·      Analisis SSDM
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

·      Analisis SSDM
5.3.5 Peratus Murid Yang Mengamalkan Perlakuan Positif bagi Tahun Terkini.

·      Rekod perlakuan positif murid

Muat turun: Evidens SKPMg2 dalam bentuk PDF


Previous Post Next Post