Cadangan Eviden SKPMg2 Pengurusan Kurikulum 3.1

PERNYATAAN STANDARD:

Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

Muat turun (pdf):

1. Evidens SKPMg2 Semua Standard
2. Evidens SKPMg2 Standard 3.1

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAA KURIKULUM

· Dokumen Ketetapan Kurikulum
· Carta Organisasi Kurikulum

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1: Pelaksanaan mata Mata pelajarandiurus secara profesional dan terancang.
· Rancangan pelajaran Tahunan Mata pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6
· Rumusan Pemantauan Kurikulum Bil. 1/2017
· Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017
· Minit Mesyuarat JKS Bil. 1/2017
· Minit Mesyuarat Panitia BM Bil. 1/2017
· Buku Rekod PdP – semua guru Mata pelajaran dlm panitia
· Analisis Data / headcount Peperiksaan Mata pelajaran dlm panitia
· Rekod Pentaksiran Sekolah bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6
3.1.2.2: Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.
· TAKWIM panitia
· Perancangan Strategik panitia - OPPM
· Penilaian keberkesanan Impak – Spect
· Intervensi LINUS / UPSR

3.1.2.3: Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional dan terancang.
· Semakan Headcount
· Penggunaan Tools (Analisis Jurang, Spect, OPPM / Grow)

3.1.2.4: Bantuan geran per kapita mata Mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang.
· Minit mesyuarat Panitia
· Rekod Inventori
· Rekod Subsudiari mata pelajaran
ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
· Semakan KSSR 2017
· Jadual Waktu
· Jadual guru ganti – relif

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID
· Jadual Peperiksaan
· Analisis peperiksaan
· Intervensi Penambahbaikan

Previous Post Next Post