Panduan Pelaporan HIP Secara Atas Talian (Online)


Sebagai makluman kepada semua sekolah yang telah melaksanakan Highly Immersive Programme (HIP), pihak English Language Teaching Center (ELTC), Kementerian Pendidikan Malaysia kini berkehendakan laporan pelaksanaannya secara atas talian.

Laporan tersebut lebih kepada pengisian instrumen penilaian kendidiri ke dalam pamplet pelaporan atas talian (online reporting template) yang disediakan di pautan


Pihak PADU telah melaksanakan penambahbaikan terhadap borang online tersebut untuk tujuan memudahkan proses pengisian data ke dalam sistem online.

Tarikh pengisian template ionline tersebut bermula dari 9 hingga 30 Oktober 2017.

Berikut adalah panduan pengisian borang tersebut:
Muat Turun: