CUEPACS, NUTP mahu kerajaan pertimbang beberapa usul dalam Bajet 2018


Usul-usul CUEPACS:

  • Kenaikan gaji asas penjawat awam sebanyak tiga peratus
  • Insentif dua kenaikan gaji tanpa mengira kumpulan pekerjaan dan pangkat.
  • Kaji semula kadar elaun khidmat awam dari RM95 kepada RM180
  • Rebat pengangkutan awam
  • Pelepasan cukai

Usul-usul NUTP

  • Menaiktaraf skim perkhidmatan guru
  • Bajet khas untuk elaun latihan dalam perkhidmatan
  • Perumahan / Kuarters Guru
  • Penyelenggaraan sekolah
  • Perluasan capaian internet di sekolah