"Surat kebenaran ibu bapa" bukan jaminan guru terlepas tindakan undang-undang

Sebenarnya para guru masih tidak terlindung daripada tindakan mahkamah.

Mengikut fakta 'kisah benar' pengamal undang-undang, guru-guru tidak boleh terlepas daripada tindakan mahkamah atas kecuaian yang menyebabkan kecederaan atas kematian semasa membawa murid di dalam sesuatu aktiviti atau program.

"Seseorang guru boleh dikenakan tindakan atas 'pembayaran kematian', 'gantirugi am' malah 'kesedihan' sehingga melibatkan jumlah wang yang amat besar.

Buat baik berpada-pada...