Perkhidmatan Uber, Grab Car tidak layak untuk tuntutan tambang Perkhidmatan Awam - Perbendaharaan

Perbendaharaan telah meniliti permohonan tuntutan tambang pegawai yang menggunakan pekhidmatan Uber/Grab Car.

Semua telah sedia maklum, pegawai kerajaan yang tidak menggunakan kenderaan sendiri atau kenderaan yang disediakan Kerajaan semasa menjalankan tugas rasmi, layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam di perenggan 5.11.1, 1PPWP1.4.

Secara prinsipnya, tuntutan Tambang Pengangkutan Awam adalah meliputi perkhidmatan teksi/kereta sewa/ bot/ motobot/ jenis pengangkutan lain dalam kategori ini (pengangkutan awam).

Memandangkan perkhidmatan Uber dan Grab Car masih belum diiktiraf oleh Kerajaan sebagai pengangkutan awam, perkhidmatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai pengangkutan awam yang melayakkan pegawai berkenaan untuk membuat tuntutan bayaran balik tambang pengangkutan awam.

Namun begitu, sebarang tuntutan yang telah dibayar sebelum 7 Jun tidak perlu dikutip semula, dan emel terbaru ini dianggap sebagai punca kuasa yang baru.