Penyelesaian Isu Guru Duka Lara Jun 2017

Daripada jumlah permohonan pertukaran yang dibuat diseluruh negara, jumlah yang dikategorikan sebagai kes duka lara yang memohon pertukaran adalah seramai 6,635 (32.4%) orang, iaitu melibatkan seramai 3,783 (57.0%) orang guru dari sekolah rendah dan seramai 2,852 (43.0%) orang guru dari sekolah menengah.

Bagi kes tersebut, jumlah yang DILULUSKAN permohonan pertukaran bagi bulan Jun 2017 adalah seramai 2,261 (80.0%) orang, iaitu melibatkan seramai 1,421 (77.9%) orang guru dari sekolah rendah dan seramai 840 (83.9%) orang guru dari sekolah menengah.

Pilihan negeri yang paling ramai dipohon oleh guru dalam kategori duka lara ini adalah negeri Kelantan iaitu berjumlah 1,010 (16.6%) permohonan.

KPM juga ingin menjelaskan bahawa pertimbangan kelulusan pertukaran tersebut adalah amat perlu juga mengambilkira kepentingan kelas-kelas peperiksaan serta opsyen kritikal seperti Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam di sekolah rendah serta Bahasa Melayu di sekolah menengah. Sehubungan itu, bagi mana-mana guru yang gagal dalam permohonan mereka pada sesi Jun 2017 hendaklah bersabar sehingga sesi pertukaran akan datang iaitu pada bulan Oktober 2017 atau Januari 2018.

Sumber: Portal Tokdet


Previous Post Next Post