Sunday, 28 May 2017

Penyelesaian Isu Guru Duka Lara Jun 2017

Daripada jumlah permohonan pertukaran yang dibuat diseluruh negara, jumlah yang dikategorikan sebagai kes duka lara yang memohon pertukaran adalah seramai 6,635 (32.4%) orang, iaitu melibatkan seramai 3,783 (57.0%) orang guru dari sekolah rendah dan seramai 2,852 (43.0%) orang guru dari sekolah menengah.

Bagi kes tersebut, jumlah yang DILULUSKAN permohonan pertukaran bagi bulan Jun 2017 adalah seramai 2,261 (80.0%) orang, iaitu melibatkan seramai 1,421 (77.9%) orang guru dari sekolah rendah dan seramai 840 (83.9%) orang guru dari sekolah menengah.

Pilihan negeri yang paling ramai dipohon oleh guru dalam kategori duka lara ini adalah negeri Kelantan iaitu berjumlah 1,010 (16.6%) permohonan.

KPM juga ingin menjelaskan bahawa pertimbangan kelulusan pertukaran tersebut adalah amat perlu juga mengambilkira kepentingan kelas-kelas peperiksaan serta opsyen kritikal seperti Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam di sekolah rendah serta Bahasa Melayu di sekolah menengah. Sehubungan itu, bagi mana-mana guru yang gagal dalam permohonan mereka pada sesi Jun 2017 hendaklah bersabar sehingga sesi pertukaran akan datang iaitu pada bulan Oktober 2017 atau Januari 2018.

Sumber: Portal Tokdet


Google+ Followers