Muat Turun Panduan, Contoh Sasaran Keberhasilan PBPPP Lengkap Untuk 41 Jenis Jawatan

Contoh sasaran keberhasilan ini disediakan untuk membantu Pegawai Penilai (PP) dan juga Pegawai Yang Dinilai (PYD) yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) merangka penulisan sasaran keberhasilan mengikut bidang tugas dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tempoh penilaian semasa.

Dokumen ini perlu dibaca bersama-sama dengan Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan (GPPKK).

Contoh penulisan bidang tugas, sasaran keberhasilan dan bilangan sasaran keberhasilan yang disediakan adalah sebagai panduan dan PPP tidak terikat dengan contoh dan jumlah bilangan yang diberikan.

PPP boleh merujuk mana-mana contoh keberhasilan dalam mana-mana contoh jawatan sekiranya sesuai.

Walau bagaimanapun penulisan sasaran keberhasilan perlu mengikut garis panduan penulisan sasaran keberhasilan seperti dalam GPPKK.

Contoh-contoh sasaran keberhasilan disediakan adalah mengikut jawatan dan skop tugas PPP.

Jawatan yang ada bagi penulisan contoh-contoh penulisan keberhasilan adalah seperti berikut:

1. Pengetua/ Guru Besar
2. Penolong Kanan Pentadbiran
3. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
4. Penolong Kanan Kokurikulum
5. Penolong Kanan Tingkatan 6
6. Penolong Kanan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
7. Guru Akademik Biasa Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)
8. Guru Akademik Tingkatan 6
10. Guru Sekolah Dalam Hospital
11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital
12. Guru Prasekolah
13. Guru Bimbingan dan Kaunseling
14. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Audiologi
15. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Psikologi
16. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Terapi Carakerja
17. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Terapi Pertuturan Bahasa
18. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Bidang Peripatetik
19. Penyelia Jurulatih Sukan
20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)
21. Nazir Sekolah
22. Timbalan Nazir Negeri
23. Pegawai Teknologi Pendidikan - PKG 24. Pegawai Teknologi Pendidikan - BTPN 25. Pensyarah IAB
26. Ketua Jabatan di IAB
27. Penolong Setiausaha KPM
28. Fasilitator - Fasilinus
29. Fasilitator – SIP+
30. Fasilitator – SISC+
31. Penyelia Pendidikan Sukan Negeri
32. Pusat Kokurikulum Negeri - Ketua Unit
33. Penolong Pengarah (JPN)
34. Kaunselor Organisasi JPN
35. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah 36. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah 37. Penolong Pengarah Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi
38. Pensyarah Kolej Matrikulasi
39. Ketua Unit Kolej Matrikulasi
40. Pensyarah IPGK
41. Ketua Jabatan IPGK


Muat Turun : Panduan dan Contoh Sasaran Keberhasilan Guru


Previous Post Next Post