SPI & Garis Panduan Terbaru Pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Di Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan memaklumkan semua insititusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengenai pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris mulai tahun 2016.

HIP dilaksanakan bertujuan mendedahkan murid kepada penggunaan Bahasa Inggeris yang lebih meluas dengan mewujudkan persekitaran Highly Immersive Bahasa Inggeris di sekolah.
Persekitaran tersebut diwujudkan melalui penglibatan murid yang lebih aktif dalam aktiviti Bahasa Inggeris serta penglibatan menyeluruh semua sekolah termasuk ibu bapa dan komuniti dalam pelaksanaan aktiviti Bahasa Inggeris di sekolah.

SPI ini juga MEMBATALKAN Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 1999 bertarikh 4 Januari 1999 berkaitan garis panduan pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris di sekolah.

Muat Turun : Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016

SPI ini juga menyertakan garis panduan pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris di semua Insititusi Pendidikan Di Bawah KPM Mulai tahun 2016:


jobs from my.neuvoo.com

Post a Comment

0 Comments