Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Panduan Pinjaman Pembiayaan Komputer Untuk Penjawat Awam

 1. Definisi Pembiayaan Komputer

Pinjaman kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk membeli komputer dengan perkakasan dan perisian bagi tujuan peningkatan komputer.

2. Pekeliling Mengenai Peraturan dan Syarat Pinjaman

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 10 Tahun 2009
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2000
Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 1992
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 14 Tahun 1993
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 1993
3. Borang Kewangan dan Dokumen Sokongan
  • Borang permohonan pembiayaan komputer : Kew. 317 – 5 salinan
  • Surat perjanjian : Kew. 318
  • Salinan kad pengenalan yang disahkan.
  • Salinan penyata gaji terkini yang disahkan.
  • Sebutharga yang dicop dan ditandatangani oleh pembekal.
  • Surat pengesahan wang beza sekiranya harga komputer yang dipohon melebihi jumlah pinjaman yang diluluskan.
  • Borang Opsyen – Pemilihan Umur Persaraan.

4. Senarai Semak
5. Kaedah Perakaunan

Kumpulan wang Amanah Pinjaman Komputer ( Kod 854501)

i. Pengeluaran Pinjaman:

Debit 854501

Kredit Bank

ii. Bayaran Balik Pinjaman:
  • Secara Tunai di Bhg Kew. Pejabat Peminjam
Debit Tunai
Kredit 854501
  • Secara Potongan Gaji
Debit Vot Gaji Peminjam
Kredit 854501
* Kod Potongan Gaji - 4184

Muat Turun:
Sumber:

Unit Pinjaman Kenderaan dan Komputer
Seksyen Pengurusan Perakaunan Pinjaman
Bahagian Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA)


Post a Comment

0 Comments