Modul Penulisan Bahasa Melayu UPSR PPMP Johor


Sebahagian besar bahan isi kandung dalam buku ini adalah untuk digunakan sebagai latih tubi murid sama ada kumpulan rendah mahupun tinggi. Malah, dalam buku ini turut dimuatkan panduan guru untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Kandungan dalam buku  ini diharapkan dapat membimbing murid-murid bagi menghadapi peperiksaan UPSR.

Muat Turun:
Previous Post Next Post