Senarai Semak Lengkap Pengisian Dokumen Dalam Fail Panitia

Fail Pengurusan Panitia merupakan perkara asas yang wajib ada di setiap sekolah. Fail juga perlu dikemaskini setiap kali berganti tahun. Dokumen-dokumen terkini tahun semasa perlu diletakkan bagi menggantikan dokumen tahun sebelumnya.

Oleh yang demikian, apakah dokumen-dokumen wajib yang perlu ada di dalam fail panitia?

Di bawah merupakan perkara-perkara (contoh) paling minima yang perlu dimasukkan di dalam filder/fail panitia

ISI KANDUNGAN
 • CARTA ORGANISASI  J/KUASA ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.1 & 3.4.13 )
 • TAKWIM / CARTA GANTT ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.1 )
 • BIODATA GURU ( SPI Bil. 3/1999, Bil. 3/87 Per. 2.3 )
 • JADUAL WAKTU ( SKPM 2010 - Standart 3, SPI Bil. 4/1989 )
 • RANCANGAN / SUKATAN / HURAIAN ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.4.1 )
 • PENGURUSAN MESYUARAT ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.4.7& 8 )
 • SIJIL-SIJIL / LANTIKAN ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.2.2 )
 • PEPERIKSAAN ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.3.3 ) - Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan Sekolah dan awam) dalam mata pelajaran berkenaan berpandukanAtau berasaskan kepada prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah.
 • SKPM 2010 - Standart 5
 • JADUAL PEPERIKSAAN
 • JADUAL PENYEDIAAN SOALAN
 • KEPUTUSAN / ANALISIS ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.4.6 )
 • ANALISIS HEADCOUNT
 • POST-MORTEM
 • PEMANTAUAN ( Audit oleh JNJK / JPS / SIRIM / PPD )
 • PROGRAM / AKTIVITI ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.1,3.3.3 & 3.4.11-12 )
 • PENYELIAAN / PENCERAPAN ( SPI Bil. 4/86 Per. 3.4.10, Bil.3/87 Per. 2.1.2 )
 • SEMAKAN BUKU LATIHAN ( SKPM 2010 - Standart 4 & SPI Bil. 3/1987 Per. 2.2.3 )
 • SENARAI BBM / ABM ( SPI Bil. 4/1989 Perkara 3.4.3 & 3.4.4 PP Bil. 5/07, Bil. 5/09 )
 • KOLEKSI SOALAN* ( SPI Bil. 4/1986 Perkara 3.4.5 ) * Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu menubuhkan koleksi soalan.( SKPM 2010 - Standart 5 )
 • TAHUN1/TINGKATAN 1
 • TAHUN2/TINGKATAN 2
 • TAHUN3/TINGKATAN 3/PPMR
 • TAHUN4/TINGKATAN 4
 • TAHUN5/TINGKATAN 5/SPM
 • TAHUN 6


Sebagai rujukan, Setiusaha Panitia boleh muat turun senarai semak yang lebih lengkap di pautan bawah:

MUAT TURUN : 
Senarai Semak Pengisian Dokumen Dalam Fail Panitia

Post a Comment

0 Comments