Panduan dan Instrumen Pemantauan Khas PBS 2016 Jemaah Nazir

Gambar hiasan

Muat Turun Borang Instrumen Pemantauan PBS oleh JNJK sebagai rujukan Pemantauan Kendiri di sekolah masing-masing. Instrumen A hingga F untuk Sekolah Menengah manakala Instrumen A hingga E untuk Sekolah Rendah.

Berikut disertakan Senarai Instrumen Utama yang akan digunakan semasa Pemeriksaan Khas PBS oleh Jemaah Nazir Jaminan Kualiti.

  • Instrumen A Maklumat Asas Sekolah
  • Instrumen B Pengurusan Dan Penjaminan Kualiti PBS
  • Instrumen C Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah
  • Instrumen D Pelaksanaan PAJSK
  • Instrumen E Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik
  • Instrumen F Pelaksanaan Pentaksiran Tingkatan 3

Rujuk Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) tekini yang diterbitkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).

Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (Panduan PPM) dan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi mata pelajaran  berkenaan adalah merujuk kepada terbitan terkini (selepas penambahbaikan PBS - April 2014)

Panduan Perkembangan Murid (Sekolah Rendah)
Panduan Perkembangan Murid (Sekolah Menengah)
Panduan PPM digunakan bagi peringkat sekolah rendah Tahun 1-3 dan sekolah menengah bagi Tingkatan 1-3. Manakala DSKP hanya untuk Tahun 4 di sekolah rendah sahaja

Muat Turun:
Previous Post Next Post