Sunday, 31 January 2016

Contoh Aktiviti-Aktiviti Pembelajaran Abad Ke-21Pembelajaran abad ke-21 merupakan elemen penting dalam PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sebagai seorang guru, adalah menjadi tanggungjawab penting dalam melengkapkan diri dengan pedagogi-pedagogi terkini. Berikut adalah contoh-contoh aktiviti pembelajaran berasaskan Pembelajaran abad ke-21.
1. Round Table
2. Think-Pair-Share
3. Hot Seat
4. Deklamasi Sajak/ Nanyian
5. Pembentangan Hasil Sendiri
6. Role Play
7. Gallery Walk
8. Three Stray, One Stay
9. Lain-Lain
10. Peta i-Think

Google+ Followers